Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for 18 ژوئن 2009

6

7

رایت خواهر زاده دنیل برنهم بود که به وسیله دایی اش به دفاتر معماری شیکاگو معرفی شد و به تحصیل در مدرسه بوزار فرانسه تشویق شد . اما رایت هرگز به مدرسه بوزار نرفت و در هیچ مدرسه معماری دیگری تحصیل نکرد . برای او معلم چشم بینا -کار فراوان و عشق به معماری بودبه نظر رایت نبوغ 99 درصد  عرق ریختن و یک درصد قریحه بود .

رایت در معماری پست مدرن نقش به سزایی دارد و یکی از گرایشهای پست مدرن که رایت آن را سبک ارگانیک می نامد توسط رایت معرفی شد .این گرایش در خانه «آبشار » رایت به اوج اعتلا می رسد .و این اثر ارزشمند مفهوم ارگانیک از مستدل بودن هر جز یا فرم آن فراتر میرود و با طبیعت نیز در هم آمیخته می شود. علاوه بر این در آثار رایت و به ویژه خانه آبشاری وی حالت تندیس گونه آثار به چشم می خورد . که این تندیس واری مدتی در معماری مدرن و سبک جهانی به فراموشی سپرده شده بود که با «رونشان «لوکوربوزیه دوباره رواج پیدا می کند .

از نشانه های معماری رایت یکی تجلی مظاهر مدرن و اندیشه های تازه است . البته رایت تا سالیان دراز از بتن مسلح و پولاد و مواد ساختمانی جدید که مورد استفاده در معماری مدرن بودند استفاده نکرد و در ساختمانهای مسکونی بیشتر از چوب استفاده کرده . رایت در مورد تمدن ماشینی خوش بین نبود . او در مورد زندگی مدرن و شهرهای پر جمعیت نیز احساس خطر میکرد و در کتاب معروف خود «برادیکوگ شهری را مجسم کرده که کوچک و کم تراکم است اما بیش از هر چیزی نیاز به وسایل ارتباطی مدرن دارد .

ویژگی پلانهای رایت :

1-فضاهای یکسره پیوسته با شومینه ای با آجرهای کم ارتفاع یا سنگهای طبیعی نخراشیده . که این شومینه ها به فضا نقطه تاکیدی یا کانون و مرکز می بخشد .(پلانهای خانه های رایت آزادی پلان لیبر لوکوربوزیه و فضاهای یونیورسال میس ونده رو را ندارد)

2-سقف کوتاه با دالهای گسترده ای که از لبه بام فراتر می رود . رایت در تاثر خود از معماری قرن 19 نه مقلد بود و نه تقلید کننده . رایت به وسیله تکنولوژی و طرحهای صنعتی قصد فروریختن و نابود کردن عوامل زاید را ندارد . مانند تندیس گری به آثار خود هنرمندانه شکل میدهد . او در خانه آبشار از عناصر مکعبی شکل به صورت زوایای قائم و خطوط راست استفاده می کند و در موزه گوگنهایم از ترکیب خطوط منحنی و احجام استوانه ای و مخروطی و در هر دو مورد از بتن مسلح به صورت جسورانه ای استفاده می کند . رایت با مدرسه معماری بوزار و روش تدریس آن به دلیل پیرو سبکهای قدیمی بود به شدت مخالفت می کرد . او از مریدان سالیوان بود و مدتی در دفتر سالیوان کار کرده بود به همراه سالیوان با نمایشگاه کلمبیا مخالفت کرد . در حالیکه سردمدار و برپا کننده این نمایشگاه دنیل برنهم دایی رایت بود . این مخالفت در واقع مخالفت با کهنه پرستی بود . عشق رایت به معماری به حدی بود که در کارخانه واکس سازی جانسن طرح داخلی فضا ها و حتی میز و صندلیها را خودش طراحی میکرد . رایت گرایشهای قرن 19 را به زبان مدرن که خود سخت به آنها متوجه و معتقد بود ترجمه کرد .ولی هرگز از آنها نبرید.

Read Full Post »

The Millard House (”La Miniatura”) 1923

millardhouse_msp1

(بیشتر…)

Read Full Post »